Hur får man fast honung flytande?

Honung är naturligt flytande när den är nyslungad men beroende på vilka blommor bina tar sin nektar från, kristalliseras honungen mer eller mindre fort och blir fast till slut.

I denna broschyren får du reda på varför honungen är fast och hur du får den flytande. Men också om mer om honung och hur du kan tänka när du köper honung i butik.

Klicka på bilden för att ladda ned broschyren