Visste du att …

… under en dag samlar bin från en kupa nektar och pollen från över 100 000 blommor och sprider då även pollenet från blomma till blomma! 

… honungsbiets viktigaste uppdrag är pollinering. Utan dem skulle vi inte få frukt, bär, grönsaker och blommor.

Utan bin – ingen skörd

När bina besöker blommorna befruktar de samtidigt växterna. En tredjedel av allt vi äter kommer från pollinerande växter. Utan bin och andra pollinerande insekter skulle vi inte få så mycket mat på bordet. Binas pollinering är alltså viktig för att vi ska få bra skördar av till exempel frukt, bär, raps och grönsaker inom vårt lantbruk.

Samarbete som gynnar båda parter

Visste du att fruktodlare och lantbrukare anlitar biodlare för pollineringstjänster vilket ökar deras skörd och ger en jämnare högre kvalitet på råvarorna! Biodlaren flyttar bisamhällen till fälten inför blomning. Detta sker på natten då alla bina är inne i kupan och inte ute och flyger. Pollineringstjänster kan också kallas för vandringsbiodling och det ger även biodlaren något att skörda, ett samarbete som gynnar båda parter! 

I äppelodlingar kan bin bidra till att öka skörden med en tredjedel, eller mer. Med hjälp av pollinerarnas många blombesök blir äpplena dessutom av bättre kvalitet: de blir större, vackrare och godare. 

Pollinatörer kan även påverka bärskördarna mycket positivt. Hallonen blir till exempel fler, saftigare och större om pollinerande insekter fått botanisera bland hallonplantornas blommor. Jordgubbar bli å sin sida missbildade om de inte pollinerats ordentligt. 

Vackrare frukt och bär

Vid pollinering av frukt och bär kan skördarna öka med mellan 30 och 70 procent, enligt Jordbruksverket. I äppelodlingar kan honungsbin bidra till att öka skörden med en tredjedel, eller mer. Med hjälp av pollinerarnas många blombesök blir äpplena dessutom av bättre kvalitet: de blir större, vackrare och godare.

Pollinatörer kan även påverka bärskördarna mycket positivt. Hallonen blir till exempel fler, saftigare och större om pollinerande insekter fått botanisera bland hallonplantornas blommor.

Våra skördar

Enligt Jordbruksverket har binas pollineringsarbete enbart här i Sverige ett ekonomiskt värde på mellan 260 och 466 miljoner kronor per år.

Några av de svenskodlade grödor som är beroende av pollinering är raps, klöver, frukt, squash och åkerböna. Klöverfröodlingarna är helt beroende av pollinatörer eftersom klöverblomman inte blir befruktad utan pollinering.

Stötta biodlaren

Utan våra bin och andra pollinerande insekter får vi helt enkelt ingen skörd. Stötta biodlaren och vårt lantbruk genom att köpa ursprungsmärkt honung och du vet att bina har hjälpt till för att ta det ska finnas mat på våra bord! 

Året på biodlingen

Höst, vinter, vår och sommar.

Biodlingsbranschen

Det handlar inte bara om honung.

Biprodukter

Mer än bara honung.