Visste du att …

… fruktodlare och lantbrukare anlitar biodlare för pollineringstjänster.

… detta ökar skörden och ger en jämnare kvalitet på råvarorna.

… biodlare flyttar bisamhällena till fälten under natten då alla bina är inne i kupan.

Från ett fält till ett annat

Biodling i Sverige ger försörjning till flera olika yrkeskategorier. Biodlare kan försörja sig på de produkter som bikupan ger och sälja sina tjänster till lantbruket. Fruktodlare och lantbrukare anlitar biodlare för pollineringstjänster vilket ökar deras skörd och ger en jämnare högre kvalitet på råvarorna. Biodlaren flyttar bisamhällen till fälten inför blomning. Detta sker på natten då alla bina är inne i kupan och inte ute och flyger. Pollineringstjänster kan också kallas vandringsodling och det ger även biodlaren något att skörda, ett samarbete som gynnar båda parter.

Inte bara honung

DROTTNINGODLING – som biodlare kan du arbeta med avel och föda upp drottningar både för eget bruk och till försäljning. Vissa biodlare specialiserar sig på drottningodling och gör det i större skala som förser biodlingssektorn med bidrottningar från seriösa avelsprogram.

AVLÄGGARE – gör biodlaren som svärmföre-byggande åtgärd (konstgjord svärm), för att föryngra bigården, utöka biodlingen och som ett avelsarbete. Vissa biodlare är specialiserade på att arbeta med avel genom avläggare och förser biodlingsbranschen med fler bisamhällen.

BULKHONUNG – det finns grossistföretag som köper upp stora mängder honung. Biodlaren behöver då inte tappa upp honung på burkar och etikettera utan säljer den slungade honungen bulkvis. Biodlaren kan också köpa bara själva tappningstjänsten och säljer sen sin egen
honung vidare. 

BIODLINGSREDSKAP – biodlaren behöver mycket material och redskap för att sköta biodlingen. Det finns företag specialiserade på biredskap som bikupematerial, kläder, verktyg, utrustning för att skörda honungen och glasburkar för att tappa honung i, för att nämna en bråkdel av det som behövs. Som biodlare kan du vara verksam som återförsäljare till biredskap och förse andra biodlare lokalt med material.

PRODUKTFÖRÄDLING – Småskaligt mathant-verk, livsmedelsförädling och kosmetik kan vara verksamheter för biodlaren. Exempel på förädlade biprodukter som räknas in här är smaksatt honung, senap sötad med honung, bivaxsalva eller cerat. All produktförädling, oavsett i vilken form den bedrivs, är omgiven av en omfattande lagstiftning. Det gäller stora som små företag vid försäljning av livsmedel, läkemedel och skönhetsprodukter.

APITERAPI – är en gammal kunskap om hur man använder biprodukter med dess hälsofrämjande egenskaper. Kunskapen har funnits i tusentals år och används inom folkmedicinen i stora delar av världen. Sverige har inte kvar traditionen men intresset har börjat öka även här.

SEN FÅR VI INTE GLÖMMA alla som på olika sätt stiftar och tillämpar lagar och förordningar, dokumenterar bin, forskar om bin, informerar om bin, håller föreläsningar, har kurser, sköter transporter, med mera. Biodlingsbranschen sysselsätter alltså en rad olika personer, inte bara biodlaren.

Pollinering – lönsamt för alla

Med hjälp av pollineringstjänser kan växtodlaren öka skörden utan att öka mängden gödning eller öka arealen odlad mark. Detta är med andra ord en bra investering.

För den som odlar bland annat oljeväxter, klöverfrö, åkerböna, frukt eller bär ger god pollinering högre skörd och bättre kvalitet.

Yrkesbiodling

Att vara biodlare kan börja som ett intresse och en hobby men som också kan vara ett sätt att livnära sig på som yrkesbiodlare. Man kan driva affärsverksamhet och ha olika inriktningar med de biprodukter och tjänster som bikupan erbjuder.

Läs mer om yrkesbiodling på Biodlingsföretagarna

Året på biodlingen

Höst, vinter, vår och sommar

Våra bin

Utan bin – ingen skörd

Biprodukter

Mer än bara honung