Vad kan jag göra?

  • Köp i första hand honung som är märkt med det land honungen kommer från.
  • Läs noga på etiketten och innehållsförteckningen när du köper honung.
  • Titta efter märkningar.

Honung från EU eller icke EU-land?

I butik säljs honung med olika betäckningar beroende på var honungen kommer från. Det finns idag ingen lag att honung ska vara ursprungsmärkt, vilket kan göra valet i butik svårt.

Regelverk

I Sverige är det Livsmedelsverket som reglerar märkningen och reglerna för honung och honungsförsäljning. Såhär beskriver de märkningen av honung:

Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som en del av beteckningen. Men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU, får den uppgiften ersättas med någon av följande beteckningar:

  • Blandning av EU-honung
  • Blandning av EU-honung och icke EU-honung

Om det står blandning av EU-honung och icke EU-honung på förpackningen kan vi som konsumenter inte veta om honungen är äkta eller inte. Det är i samband med detta som det vid analyser har upptäckts att viss honung innehåller annat än honung. Exempelvis blandar man i sirap och socker för att få en billigare produkt. 

Svensk honung

Säljs ofta med följande märkning: 

Utländsk honung

Säljs ofta med följande märkning: 

  • EU honung
  • Icke EU honung
  • Blandning EU/Icke EU honung

Äkta eller falskt?

För att kallas honung ska produkten uteslutande komma från binas insamling, annars är det inte honung. 

Som konsument är det inte alltid lätt att veta vilken honung man ska välja när man står där i butiken. Priserna varierar från högt till lågt och diskussioner kring så kallad fuskhonung fluktuerar i media.

Genom att välja honung som tydligt är markerad med vilket land den kommer från säkrar du, så gott det går, att du köper äkta honung. 

Annan märkning

Utöver detta kan honung också vara märkt med följande: