Årskalender

Årskalendern är ett praktiskt verktyg som hjälper dig att hålla koll på din marknadsföring och göra din honung mer synlig på marknaden. Den skickas digitalt ett kvartal i taget, vilket gör det lätt att ha den tillgänglig på din dator eller mobiltelefon. Ta vara på möjligheten att planera din marknadsföring på ett strukturerat sätt med vår årskalender.

April, Maj, Juni

Här kan du ladda hem årskalendern (A4) till din dator.

Ladda hem kvartal 2 här

Juli, Augusti, September

Här kan du ladda hem årskalendern (A4) till din dator.

Ladda hem kvartal 3 här

Oktober, November, Dec

Här kan du ladda hem årskalendern (A4) till din dator.

Kommer snart

Använd materialet här från honungskollen så har du argument och information klart att berätta om vad honung är!

Hjälp konsumenten att välja bra råvaror som passar till just din honung. Använd vårt smakhjul och broschyren om smakkompisar!

Fråga kunden om de har koll på honung och uppmana dem att göra quizen. Antingen på hemsidan eller på plats i butiken!