Visst du att …

… ett bisamhälle består av mellan 40 000 och 80 000 bin.

… det är enbart honorna (arbetsbina) som samlar in honung. De lever i cirka sex veckor och arbetar i princip oavbrutet.

… för att få ihop en burk honung krävs en flygresa motsvarande två varv runt jorden samt cirka 4 miljoner blombesök!

Året på biodlingen

Honungsbiets viktigaste uppdrag är pollinering. Bin, humlor, fjärilar och andra pollinerare är viktiga. Utan dem skulle vi inte få frukt, bär, grönsaker och blommor.

Är det kallt ute flyger inte bina

Hur mycket honung en bikupa ger per år kan variera väldigt mycket. Några huvudsakliga faktorer som påverkar honungsskörden är klimatet, binas hälsa och tillgången till bra nektarkällor. Bina flyger inte ut ur kupan om det är för kallt och tycker varken om regn eller blåst. Om sommaren är kall, regnig eller blåsig produceras alltså mindre honung. I Sverige ger varje bisamhälle generellt sett mellan 30 och 50 kilo per år. Vissa samhällen kan dock få ihop över hundra kilo. 

Utan bin – inga äpplen

Många av Sveriges äppelodlare anlitar biodlare för pollineringstjänster. Biodlaren flyttar bisamhällen till äppelodlingen inför blomning. Utan binas pollinering skulle det inte bli mycket äppelskörd.

SOMMAR

Den mest hektiska säsong för både bina och biodlaren är sommaren. Bisamhället växer snabbt och då måste det finnas utrymme i bikupan så att alla får plats. Kring midsommar skördas den första honungen. Primörhonung. Skördning eller skattning som det också kallas kan göras en eller flera gånger beroende på var i Sverige kuporna finns och hur biodlaren väljer att arbeta med sina bin. 

Sommarsäsongen pågår fram till att blomningen tar slut vilket brukar vara runt augusti. Men för den biodlare som har kupor i närheten av växande ljung kan säsongen pågå ytterligare några veckor. När väl blomningen är slut och maten börjar sina tar sig bina in i kupan igen och det är dags för biodlaren att invintra bina. Och nu har det gått ett år på biodlingen.  

Höst

När temperaturen ute sjunker och det börjar bli mindre mat ute i naturen drar sig bina tillbaka in i kupan inför vintern. Detta kan ske vid lite olika tidpunkter beroende på om kuporna står i en stadsmiljö, som är varmare, eller på landsorten, där det är naturligt kallare. Eller var någonstans i landet bina bor. Säsongen i söder är naturligt längre medan den är kortare i norr. 

Inför att hösten kommer har biodlaren skördat det mesta av honungen och som föda inför höst och vinter får bina sockervatten. 

Vinter

Under den kallaste säsongen kryper bina ihop tätt som en boll i kupan. Detta kallas ett vinterklot. Drottningen befinner sig i mitten av kupan och ungefär 20 grader varmt oavsett om det är minus 20 grader utomhus. Bina som håller drottningen varm turas om att sitta ytterst i klotet. 

För biodlaren är denna säsongen den lugnaste. Då tittar man bara till kupan lite då och då för att se så att allt är som det ska.  

Vår

Binas första flygtur efter vintern sker oftast en solig dag någon gång mellan februari och mars. Detta kallas rensningsflygning. Eller med andra ord – bina behöver gå på toaletten och detta gör de tillsammans.

Fram i april är det dags för biodlaren att se över sina samhällen i kuporna. Då tittar man på hur bina mår efter vintern, hur många som har överlevt och om det finns en drottning som börjat lägga ägg. Biodlaren tittar också efter eventuella sjukdomar och ser till att det finns tillräckligt med foder så att det räcker tills säsongen är igång på riktigt.