Nationell Information för att öka kunskapen om och försäljningen av honung!

Biodlingsföretagarna har fått beviljat stöd för att lansera en nationell informationskampanj för att öka kunskapen, efterfrågan och försäljningen av honung och andra biprodukter hos konsumenten och livsmedelsindustrin. 

Honungskollen.se

Det har länge funnits en efterfrågan bland biodlare och branschorganisationer att göra en bredare nationell informationskampanj. Detta för att upplysa konsumenter, detaljhandel och livsmedelsindustri om hur honungsmarknaden ser ut idag och varför det är så viktigt att välja rätt honung.

Resultatet av flera månaders research, arbete och diskussioner blev så Honungskollen.se i första hand en portal men i förlängningen ett informationsmaterial som kommer att synas även ute i butiker runt om i Sverige.

Honungskollen kommer att börja rulla ut i butik under 2023 men fram till dess kommer det digitala utbildnings- och informationsmaterialet att finnas tillgängligt via honungskollen.se. 

Den nationella informationskampanjen har fått beviljat stöd i ett projekt genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn, Jordbruksverket. Biodlingsföretagarna är ägare av projektet. En referensgrupp bestående av experter från branschen finns med som stöd under projektet.

Följande deltagare har ingått i referensgruppen:

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss – skicka ett mail till info@honungskollen.se